torstai, 11 helmikuu 2016 20:36

Päätös koskien 7. helmikuuta pelattua Suomi-sarjan ottelua Pyry - Kiekkokopla

Kirjoittanut Toimitus

Suomen Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta on käsitellyt miesten Suomi-sarjan ottelusta PYRY - Kiekkokopla (07.02.2016) saadun erotuomarin selvityksen ottelun kolmannen erän tapahtumista

Tapauksesta on tutkittu seuraavat asiakirjat/todisteet:

-          Ottelun päätuomari Jyri Järvisen selvitys

-          Seurojen yhteinen vastine

-          Ottelun kuvatallenne

 

Tapahtumista on todettu seuraavaa:

Ajassa 54:06 PYRY teki 7-0 mallin. Tämän jälkeen havaittiin että jäästä on lohjennut pala A-joukkueen puolustuspäässä. Jään alta oli betoni tullut esiin joltakin osin.

Sääntöjen mukaisesti erotuomaristo oli todennut jään pelikelvottomaksi (vaarallinen) ja ottelu keskeytyi. Tämän jälkeen ottelun päätuomari Jyri Järvinen soitti Jääkiekkoliiton kilpailupäällikölle toimintaohjeiden saamiseksi. Sääntöjen mukaisesti jos ottelua ei voida jatkaa ja keskeytys on enemmän kuin yhden tunnin, on ensisijaisesti pyrittävä pelaamaan ottelu loppuun lähimmällä pelikelpoisella jäällä. Toissijaisesti jos korvaavaa jäätä ei löydy, ottelu keskeytetään ja pelataan myöhemmin uudestaan.

Järvisen raportin mukaan jäätä huollettiin ja 20 minuutin kunnostuksen jälkeen betoni saatiin piiloon. Erotuomaristo päätti jatkaa ottelua sääntöjen mukaisesti.

Välittömästi kiekon pudotuksen jälkeen kumpikin joukkue käytännössä lopetti pelaamisen. Pelikello kävi ottelun loppuun ja ottelu päätettiin.

Seurojen vastine:

” Eilisen ottelun loppuminuuttien passiivinen peli oli seurausta tästä tapahtumaketjusta:

-Jäähän tuli iso railo, joka havaittiin pelikellon näyttäessä aikaa 54.06

-Tuomaristo päätti lopettaa pelin tähän tilanteeseen

-Konsultoinnin (päätuomari Järvinen/P.Antila) jälkeen selvisi, että peliä ei voi lopettaa ennen täyttä aikaa

-Jäänhoidon jälkeen jään hajonnut kohta saatiin kohtuulliseen kuntoon ja peli päätettiin pelata loppuun

-Joukkueet olivat kuitenkin haluttomia ottamaan riskejä jään mahdollisesta pettämisestä pelin jo ollessa ratkennut, eikä kumpikaan enää tehnyt aloitetta hyökkäykseen lähdöstä sen jälkeen, kun kiekko uudelleen tiputettiin pelattavaksi.”


Päätös:

SJL:n voimassa olevien kilpailusääntöjen mukaan:

 

§ 2.7.                                  Sopupeli tai otteluiden manipulointi

Urheilutoiminnan eettinen lähtökohta on, että urheilijat, joukkueet, seurat ja erotuomarit pyrkivät kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.

Seura, jonka joukkueen kilpailutapahtuman tuloksesta on sovittu etukäteen menettää kilpailuoikeutensa liiton harkinnan mukaan pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kaudeksi.

Pelaaja, toimihenkilö tai erotuomari, joka yrittää pelata, pelaa tai ehdottaa pelaamista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan ottelutapahtumia tai laiminlyö tällaista toimintaa koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle tai seuralle, asetetaan liiton kurinpitosäännön määräämään kilpailu- ja toimintakieltoon pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kilpailukaudeksi. Jos henkilöä on syytä epäillä syyllistyneen tämän kohdan rikkomiseen, voi liittohallitus määrätä hänet väliaikaiseen peli- tai toimintakieltoon. Ennen päätöstä epäillylle on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi.

 

§ 7.12.                Ottelun keskeyttäminen olosuhteiden takia

Jos ottelu keskeytyy esim. sähkövian, savun, jään sulamisen tai valaistuksen riittämättömyyden vuoksi tai muista kaukalon ulkopuolisista tekijöistä johtuen ja keskeytys kestää enemmän kuin yhden tunnin, on erotuomarin keskeytettävä ottelu.

Kotijoukkueella on mahdollisuus järjestää tunnin aikana korvaava pelipaikka, jossa ottelua voidaan jatkaa samana päivänä ja pelata se loppuun. Tällöin ottelua jatketaan toisella pelipaikalla vaikka keskeytys olisi pidempi kuin yksi tunti mutta enintään kaksi tuntia.

Pelipaikan vaihtumisesta päättävät ottelun erotuomarit.

Jos korvaavaa pelipaikkaa ei löydy, ottelu on keskeytettävä ja se pelataan myöhemmin uudestaan. Joukkueilla on enintään viikko aikaa sopia ja ilmoittaa uusintaottelun aika ja paikka sarjan järjestäjän määräämään takarajaan mennessä. Jos joukkueet eivät pääse sopuun uudesta pelipäivästä, uusintaottelun ajankohdan määrittelee sarjan järjestäjä.

Uusintaottelun kaikista järjestämiskuluista vastaa kotijoukkue. Vierasjoukkue vastaa matka- majoitus- ja ruokailukustannuksistaan. Mahdollisessa uusintaottelussa ovat edustuskelpoisia vain ne pelaajat jotka olivat merkittynä pöytäkirjaan alkuperäisessä ottelussa.

 

§ 10.1.          Kurinpitomenettely

Jääkiekkoliiton jäsenseurat, niiden hallituksen jäsenet, seurojen toimihenkilöt, seuratoimitsijat, pelaajat, erotuomarit ja toimitsijat ovat velvollisia noudattamaan liiton kilpailusääntöjä ja niitä määräyksiä joita kilpailusääntöjen nojalla on annettu. Pelaajat, toimihenkilöt, toimitsijat ja tuomarit ovat sitoutuneet kurinpitosääntöihin pelipassinsa lunastamalla. Tapahtuneista rikkomuksista voidaan tuomita jäljempänä mainituin perustein rangaistus.
Kurinpitomenettelyssä voidaan käsitellä kaikki kilpailu- ja pelisääntöjen vastaiset tapaukset, joissa SJL:n sarjoissa pelaavan joukkueen pelaaja tai toimihenkilö on osallisena, mukaan luettuna kansalliset ja kansainväliset ottelut (ml. maaottelut), ei kuitenkaan IIHF:n järjestämät ottelut ja turnaukset. Kansainvälisissä harjoitusotteluissa sattuneet tapaukset käsitellään SJL:n sarjoissa pelaavan joukkueen osalta. Kaikki peli- ja ottelurangaistukset johtavat kurinpitokäsittelyyn.

 

§ 10.4.                Kurinpidon alaiset teot

Rangaistukseen voidaan tuomita pelaaja, toimihenkilö, erotuomari, toimitsija joukkue tai seura;

 

·         joka ottelussa on syyllistynyt tekoon, josta seuraamuksena on ollut ottelurangaistus tai pelirangaistus;

·         sama koskee tekoa, joka on jäänyt ottelussa tuomitsematta, mutta josta olisi pitänyt määrätä jompikumpi mainituista rangaistuksista

·         joka ottelun kestäessä tai ottelusta tehtyjen päätösten johdosta on esiintynyt loukkaavasti tai mielenosoituksellisesti erotuomaria tai muuta ottelun toimihenkilöä kohtaan, tai rikkoo erotuomarin tai ottelun toimihenkilön koskemattomuutta tai syyllistyy heidän uhkaamiseensa niin fyysisesti kuin sanallisesti

·         joka ottelun aikana erotuomarin tai muiden toimihenkilöiden määräyksestä on poistettu kenttäalueelta

·         joka harjoitus- tai pelikaudella on syyllistynyt doping- tai huumausaineiden käyttöön, myyntiin, valmistukseen, mainontaan tai hallussapitoon tai toiminut tavalla, joka on aiheuttanut lajille kielteistä julkisuutta, tai toiminut ottelutapahtumassa tai sen ulkopuolella lain vastaisesti

·         joka on määrätty muussa urheilutoiminnassa muun valtakunnallisen urheilujärjestön  määräämänä vähintään kuuden (6) kuukauden peli- tai toimintakieltoon

·         joka muutoin on syyllistynyt epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen

·         joka rikkoo SJL:n toimintasääntöjä tai toimii niiden vastaisesti tai jättää noudattamatta niitä

·         joka rikkoo SJL:n vahvistamia kilpailusääntöjä tai toimii niiden vastaisesti tai jättää noudattamatta niitä

·         joka rikkoo SJL:n alueen vahvistamia kilpailumääräyksiä tai toimii niiden vastaisesti tai jättää noudattamatta niitä

·         jättää maksamatta kurinpitoelimen määräämän taloudellisen sanktion (kurinpitosakon) viimeistään kahden viikon kuluessa laskun päiväyksestä sillä uhalla että sanktioidun (sakotetun) seuran joukkueet suljetaan sarjatoiminnasta

·         joka erotuomarina tai toimitsijana jättää saapumatta hänelle määrättyyn tehtävään tai jättää suorittamatta tai laiminlyö erotuomarille tai toimitsijalle kuuluvat tehtävät

 

§ 10.5.            Kurinpitomenettelyssä määrättävät rangaistukset
Kurinpitomenettelyssä määrättäviä rangaistuksia ovat

·         huomautus

·         varoitus

·         taloudellinen sanktio (kurinpitosakko), Nuorten SM-Liigassa ja Mestiksessä enintään 4.000 euroa, muissa sarjoissa enintään 1.000 euroa.

·         pelikielto (pelaajat) tai toimintakielto (joukkueen toimihenkilöt, erotuomarit ja toimitsijat) joko tietyksi ottelumääräksi kuluvan ja seuraavan kauden aikana (enintään 50 ottelua), tai määräajaksi (enintään viisi vuotta), doping-tapauksissa peli- tai toimintakielto voidaan määrätä ainaiseksi.

·         erottaminen joko määräajaksi tai ainaiseksi.

·         otteluiden tuomitseminen hävityksi, uusintaottelun määrääminen, pistevähennys tai joukkueen sulkeminen sarjasta

·         Peli- tai toimintakieltoon määrätty erotuomari tai toimitsija voidaan määrätä luovuttamaan peli- tai toimintakieltonsa ajaksi hänelle SJL:n myöntämät henkilökohtaiset pelipassi- ja vapaakortit.

·         seura voidaan määrätä pelaamaan kotiottelunsa ns. suljetuin ovin ilman katsojia tai muulla kuin kotikentällään

·         eri rangaistuslajeja voidaan määrätä samanaikaisesti

 

Kansainvälisen Jääkiekkoliiton sääntökirjan mukaan (käytössä Suomessa):

 

Sääntö 43   Miten ottelu pelataan

ii kohta           Kaksi joukkuetta kilpailee ottelussa maalinteossa. Joukkue, joka tekee enemmän maaleja, julistetaan voittajaksi.

          

Sääntö 49   Kiekko Pelissä

iii kohta          Kiekko on pidettävä liikkeessä koko ajan. Jos jompikumpi tai molemmat joukkueet eivät pelaa kiekkoa, tuomaristo katkaisee pelin, ja seuraava aloitus suoritetaan aloituspisteestä, joka on lähinnä kiekon sijaintia pelin katkaisuhetkellä.

 

Sääntö 157 Kieltäytyminen pelin aloittamisesta

Määritelmä    Mikään joukkue ei voi jättää huomioimatta päätuomarin kehotusta pelin aloittamisesta.

i kohta            Jos molemmat joukkueet ovat jäällä ja toinen joukkue jostakin syystä kieltäytyy pelaamasta, päätuomarin tulee varoittaa vastahakoisen joukkueen kapteenia ja antaa kieltäytyvälle joukkueelle enintään 30 sekuntia aikaa pelin jatkamiseksi. Jos joukkue yhä kieltäytyy pelaamasta, päätuomari tuomitsee sille joukkuerangaistuksen.

ii kohta           Jos sama tapahtuma uusiutuu, päätuomari päättää ottelun ja tapaus raportoidaan asiaan kuuluvalle elimelle, jolla on valta julistaa ottelu luovutetuksi ei-rikkoneen joukkueen hyväksi.

Kuvatallenteelta katsottuna voidaan todeta, että erotuomarin pudotettua kiekon aloituksessa maalin jälkeen ajassa 54:07, ei kumpikaan joukkue tee kentällä elettäkään peli aloittamiseksi vaan pelaajat seisovat keskiympyrässä yhdessä ottelun päätuomarin kanssa. Näin jatketaan kunnes peliaika pelikellossa käy loppuun. Tarkasteltaessa tapahtumaketjua kilpailuvaliokunta toteaa, että ottelun lopun tapahtumissa on rikottu räikeästi pelin pääperiaatetta, pyrkimystä parhaaseen kilpailulliseen lopputulokseen. Tilanteen voi myös tulkita ottelun lopputuloksen sopimiseksi kun kumpikaan joukkue ei lainkaan pyri maalintekoon. Lisäksi ottelun erotuomaristo on jättänyt noudattamatta tapaukseen sovellettavia sääntöjä salliessaan ottelun lopun tapahtumat.

Kilpailuvaliokunta määrää molemmille osapuolille, Nokian Pyry Hockey Oy:lle ja Joensuun Jääklubi ry:lle kummallekin 1.000 euron sakon yllä mainittujen sääntökohtien rikkomisesta. Ottelun lopputulos jää voimaan. Lisäksi kummallekin joukkueelle määrätään kolmen (3) pisteen pistevähennys.

Edelleen kilpailuvaliokunta siirtää ottelun tuomariston osuuden tapahtumiin kilpailusääntöjen mukaisesti Jääkiekkoliiton erotuomarivaliokunnan kurinpitokäsittelyyn.

Samalla kilpailuvaliokunta toteaa, ettei tässä tehty päätös sido kilpailuvaliokuntaa mihinkään mahdollisiin tuleviin samankaltaisista tapauksista tehtäviin päätöksiin.

Tästä päätöksestä on valitusoikeus Suomen Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnalle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa kurinpitopäätöksen antamisesta. SJL:n liittohallituksen päätöksen mukaisesti valituksen käsittelymaksu (seurat 500 euroa, yksityishenkilöt 200 euroa) on suoritettava Suomen Jääkiekkoliiton tilille Danske Bank FI20 8000 1602 1002 25 ja kuitti maksetusta maksusta on liitettävä valitukseen. Mikäli valitus aiheuttaa muutoksia päätökseen, valitusmaksu palautetaan.

Valitusvaliokunta käsittelee valitukset kahden viikon kuluessa niiden saapumisesta liittoon, ellei asianosaisten kuuleminen tai muu erityinen syy edellytä pidempää käsittelyaikaa.

Valituksen tekeminen ei keskeytä tämän päätöksen toimeenpanoa vaan seurojen on toimittava tämän päätöksen mukaisesti mahdollisesta valituksesta huolimatta.

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO RY

Hannu Soro                                                    Pirkka Antila

Kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja                 Kilpailuvaliokunnan sihteeri